Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

The 1:1 Diet představilo program s vysokou mírou remise u vhodných skupin pacientů s cukrovkou 2. typu. Cukrovka (DM, diabetes mellitus) je v ČR na vzestupu, aktuálně nějakou její formou trpí jeden člověk z deseti. Data z roku 2018 ukazují, že DM byl zaznamenán u více než 1 milionu osob (504,7 tisíc mužů a 513,6 tisíc žen), z čehož 760 tisíc osob bylo léčeno antidiabetiky. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta s diabetem se blíží k 26.000 Kč. Za celou ČR se jedná o přibližně 20 miliard Kč, což představuje 10 % ročních zdravotních výdajů. Celosvětově se odhaduje, že do roku 2045 dojde k 51% navýšení (v rámci EU jsou odhady kolem 15%).

Kongres Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Ve dnech 24. – 26. 11. 2022 proběhl v Poděbradech kongres věnovaný diabetologii. Na kongresu vystoupila řada odborníků, součástí byly nejen přednášky, ale i workshopy. Kromě farmakoterapie byla součástí i témata mezioborové spolupráce, jako je nefrologie, kardiologie i problematika obezity. Zajímavá byla i témata týkající se technologií nebo kazuistiky.

Typy cukrovky

Mezi dva nejvíce známé typy patří DM 1. typu a DM 2. typu. DM1 je autoimunitně podmíněný (klasická forma vzniká u mladých lidí pod 20 let věku), typ LADA (rozvíjí se v pozdějším věku, bývá často zaměňován za DM 2. typu). V ČR tvoří DM1 cca 7% z diagnostikovaných na DM. Diabetes mellitus 2. typu můžeme rozdělit na DM2 s převažující poruchou sekrece inzulinu a DM2 s převažující poruchou působení inzulinu. Dále existuje celá řada specifických typů DM (pankreatogenní DM, DM při endokrinopatiích, DM vyvolaná léky a chemikáliemi, monogenně podmíněné formy (MODY)), nesmíme zapomenout ani na gestační diabetes mellitus (těhotenská cukrovka) a prediabetes (IFG – zvýšená glykemie nalačno, IGT – porušená glukózová tolerance).

Diabetes mellitus má tedy velmi různorodé příčiny vzniku (životospráva, autoimunita, genetika …), společným projevem je hyperglykemie vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku inzulinu (porucha sekrece inzulinu). Jedná se o chronické metabolické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. Společným projevem je hyperglykemie vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku inzulinu (porucha sekrece inzulinu).

 

Nejrozšířenějším typem je DM2. Ne vždy je spojen s nadváhou/obezitou (10–15 % případů má jiné příčiny), začátek onemocnění se posouvá do mladších věkových skupin, při správné léčbě existuje možnost remise.

 

Definice remise diabetu 2. (dle posledního konsenzu ADA/EASD;  Riddle (2021))

Obecně spolehlivé, nejjednoduššího a nejrozšířenější definiční kritérium (za běžných okolností) – HbA1c < 48 mmol/mol (<6,5 %) a setrvání na této hladině po dobu alespoň 3 měsíců bez pokračování v užívání obvyklých antihyperglykemických látek. Za určitých okolností lze za ekvivalentní kritérium považovat eA1C nebo GMI < 6,5 %  (v případech, kdy je přesnost hodnot HbA1c nejistá).

Remise dosažená pomocí úpravy hmotnosti

„V posledních několika letech jsme měli možnost vidět výsledky řady studií, které prokázaly možnost remise pomocí efektivní redukce hmotnosti. V rámci těchto studií byly použity postupy na úrovni LED a formula LED (pozn.: low energy diet, energetický rozsah 800 – 1200 kcal / den),“ říká Lukáš Vrána, výživový poradce a školitel programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. Dále doplňuje: „Jednalo se například o studie DiRECT, Preview nebo DIADEM. Ve studii DiRECT došlo k remisi DM2 u 46 % účastníků v intervenční větvi po 12 měsících a u 36 % účastníků po 24 měsících. Ve studii DIADEM byly výsledky ještě lepší – po 12 měsících byla remise dosaženu u 61 % v intervenční skupině, přičemž přibližně polovina z účastníků měla normální hladiny glukózy v krvi a polovina měla „předdiabetické“ hladiny, ve srovnání s 12% remisí v kontrolní skupině (4 % s normální hladinou glukózy v krvi).“ Nejen tyto studie tedy dokazují úzký vztah mezi hmotností a DM2. Tyto postupy, tedy redukce hmotnosti pomocí komplexních produktů a následný program pro udržení hmotnosti, mohou představovat jednu z vysoce účinných metod řešení DM2 a prediabetu u vhodných pacientů.

 

Funkční řešení – Program The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Program The 1:1 Diet je funkčním postupem pro redukci hmotnosti, včetně fáze stabilizace a dlouhodobého udržení nově získané hmotnosti. Jedná se o klinicky ověřený postup z kategorie LED – tedy nízkoenergetický program za použití komplexních produktů, s přechodem na kvalitní stravu.

Program se skládá z tzv. Kroků – každý krok definuje celkové množství přijaté energie, počet speciálních produktů, typ a množství standardních potravin, pitný režim a doporučenou pohybovou aktivitu. Zařazení a samotný postup Programem pak záleží na mnoha faktorech, zejm. ale na zdravotním stavu a cílech klienta.

Program i produkty jsou klinicky ověřené. Řada studií se věnovala právě DM2 a prediabetu a možnostem remise. Mezi tyto studie patří např. DiRECT, DIADEM aj. Podrobný přehled studií naleznete na oficiálním webu one2onediet.cz.

 

Aktuality v diabetologii

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Podcast Maminka: Hubnutí po porodu

Read more...

03.10.2023

Nový ročník Buď fit 2023

Read more...

05.04.2023

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515