Cambridge Weight Plan užívá nejúčinnější postup pro redukci hmotnosti

Možná se ve svém okolí setkáváte s různými názory na redukci hmotnosti, nebo je slyšíte i od svých klientů – méně jídla, více pohybu, stačí jiný jídelníček, kdybys tak vynechal pečivo, tak to jde samo a podobně… Řada lidí se drží různých postupů, ale výsledek je velmi často nejistý.

Existuje ale velmi zajímavá meta-analýza (Franz et al., 2007), která porovnává různé způsoby redukce hmotnosti. Tato analýza porovnala data z 80 různých studií a zahrnuje tak běžné postupy užívané pro redukci (kromě bariatrické chirurgie). Z grafu je jasně patrné, že velmi nízkoenergetická dieta (very-low-energy diet, VLED) je v porovnání s jinými metodami z hlediska ztráty hmotnosti mnohem účinnější.

Obezita je spojena s celou řadou chorob, jako jsou diabetes mellitus 2. typu („cukrovka“ související s inzulinovou rezistencí), vysoký krevní tlak, dyslipidemie (typická především zvýšenou hladinou cholesterolu a triglyceridů v krvi) a kardiovaskulární choroby. Ztrátou hmotnosti tak můžeme ovlivnit celkový zdravotní stav.
Graf 1: Vliv různých opatření na změnu tělesné hmotnosti v čase

Graf 1: Vliv různých opatření na změnu tělesné hmotnosti v čase

Ale Cambridge Weight Plan není VLED

Ano, to máte pravdu, proto se podíváme na další studii (Bliddal et al., 2011), ve které autoři porovnávali redukci tělesné hmotnosti pomocí VLED a LED (low-energy diet, nízkoenergetická dieta), konkrétně energetický příjem 415 kcal/den s příjmem 810 kcal/den. Po osmi týdnech byl rozdíl mezi skupinami minimální, následný program s příjmem 1 200 kcal/den tento minimální rozdíl zachovával.
Graf 2: Redukce tělesné hmotnosti v čase při LED a VLED

Graf 2: Redukce tělesné hmotnosti v čase při LED a VLED

Hmotnost se ale časem vrátí na původní úroveň

To je fakt, o kterém víme, platí ale pouze v případě, že hmotnost nebudeme stabilizovat. I v jiných studiích – jako příklad si můžeme uvést pilot ke studii DiRECT i samotnou studii DiRECT (Lean et al., 2017 a 2019) – se celkový postup skládal z několika fází – redukce tělesné hmotnosti, znovuzavedení přirozené stravy a udržení hmotnosti. Obdobným způsobem je nastaven i program Cambridge Weight Plan. Příklad toho, co nastává, pokud nezvolíme vhodný postup, znázorňuje následující graf (Bliddal et al., 2011).
Graf 3: Nárůst tělesné hmotnosti v čase během stabilizační a udržovací fáze v závislosti na zvoleném postupu

Graf 3: Nárůst tělesné hmotnosti v čase během stabilizační a udržovací fáze v závislosti na zvoleném postupu: E – skupina fyzicky cvičících, C – kontrolní skupina, D – skupina s energetickým příjmem 1 500 kcal/den (běžná strava a jeden produkt nahrazující hlavní jídlo za den – program na udržení hmotnosti)

Pacienti byli po úspěšné redukci rozděleni do tří skupin – jedna cvičila, druhá byla kontrolní a třetí byla zařazena do programu na udržení hmotnosti (s příjmem energie zhruba 1 500 kcal/den). Z grafu je jasně vidět, že pokud fáze udržování hmotnosti nenastane, hmotnost se vrací zpátky k původním hodnotám.

Program Cambridge Weight Plan řeší jak redukci hmotnosti, tak její stabilizaci (ve studiích je často uváděna jako FR – food reintroduction) a udržení hmotnosti (ve studiích často jako WM – weight-loss management). Uvedené grafy lze využít i pro vysvětlení fází, jedná se o nezávislé studie.

Zdroje:

  1. Bliddal, H. et al. (2011) Weight loss as treatment for knee osteoarthritis symptoms in obese patients: 1-year results from a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 70: 1798 – 803. doi: 10.1136/ard.2010.142018.
  2. Franz, M. J. et al. (2007) Weight-loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trials with a minimum 1-year follow-up. Journal of the American Dietetic Association 107: 1755 – 67. doi: 10.1016/j.jada.2007.07.017.
  3. Lean, M. E. J. et al. (2017) Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): An open-label, cluster-randomised trial. The Lancet 391: 541 – 551. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33102-1.
  4. Lean, M. E. J. et al. (2019) Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology 7: 344 – 355. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30068-3.

Autor: Ing. Lukáš Vrána

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Data hovoří jasně: Hubnutí pod dohledem výživového poradce má vyšší úspěšnost

Read more...

18.01.2022

Chlebíčky a alkohol. Opravdu nejde oslavit Nový rok trochu lépe?

Read more...

28.12.2021

Co se dá ještě zvládnout do Vánoc?

Read more...

19.12.2021

Poslední díl pořadu Tlouštíci

Read more...

13.12.2021

Tip na vánoční dárek: Moje kuchařka

Read more...

03.12.2021

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515