Cambridge Weight Plan užívá nejúčinnější postup pro redukci hmotnosti

Možná se ve svém okolí setkáváte s různými názory na redukci hmotnosti, nebo je slyšíte i od svých klientů – méně jídla, více pohybu, stačí jiný jídelníček, kdybys tak vynechal pečivo, tak to jde samo a podobně… Řada lidí se drží různých postupů, ale výsledek je velmi často nejistý.

Existuje ale velmi zajímavá meta-analýza (Franz et al., 2007), která porovnává různé způsoby redukce hmotnosti. Tato analýza porovnala data z 80 různých studií a zahrnuje tak běžné postupy užívané pro redukci (kromě bariatrické chirurgie). Z grafu je jasně patrné, že velmi nízkoenergetická dieta (very-low-energy diet, VLED) je v porovnání s jinými metodami z hlediska ztráty hmotnosti mnohem účinnější.

Obezita je spojena s celou řadou chorob, jako jsou diabetes mellitus 2. typu („cukrovka“ související s inzulinovou rezistencí), vysoký krevní tlak, dyslipidemie (typická především zvýšenou hladinou cholesterolu a triglyceridů v krvi) a kardiovaskulární choroby. Ztrátou hmotnosti tak můžeme ovlivnit celkový zdravotní stav.
Graf 1: Vliv různých opatření na změnu tělesné hmotnosti v čase

Graf 1: Vliv různých opatření na změnu tělesné hmotnosti v čase

Ale Cambridge Weight Plan není VLED

Ano, to máte pravdu, proto se podíváme na další studii (Bliddal et al., 2011), ve které autoři porovnávali redukci tělesné hmotnosti pomocí VLED a LED (low-energy diet, nízkoenergetická dieta), konkrétně energetický příjem 415 kcal/den s příjmem 810 kcal/den. Po osmi týdnech byl rozdíl mezi skupinami minimální, následný program s příjmem 1 200 kcal/den tento minimální rozdíl zachovával.
Graf 2: Redukce tělesné hmotnosti v čase při LED a VLED

Graf 2: Redukce tělesné hmotnosti v čase při LED a VLED

Hmotnost se ale časem vrátí na původní úroveň

To je fakt, o kterém víme, platí ale pouze v případě, že hmotnost nebudeme stabilizovat. I v jiných studiích – jako příklad si můžeme uvést pilot ke studii DiRECT i samotnou studii DiRECT (Lean et al., 2017 a 2019) – se celkový postup skládal z několika fází – redukce tělesné hmotnosti, znovuzavedení přirozené stravy a udržení hmotnosti. Obdobným způsobem je nastaven i program Cambridge Weight Plan. Příklad toho, co nastává, pokud nezvolíme vhodný postup, znázorňuje následující graf (Bliddal et al., 2011).
Graf 3: Nárůst tělesné hmotnosti v čase během stabilizační a udržovací fáze v závislosti na zvoleném postupu

Graf 3: Nárůst tělesné hmotnosti v čase během stabilizační a udržovací fáze v závislosti na zvoleném postupu: E – skupina fyzicky cvičících, C – kontrolní skupina, D – skupina s energetickým příjmem 1 500 kcal/den (běžná strava a jeden produkt nahrazující hlavní jídlo za den – program na udržení hmotnosti)

Pacienti byli po úspěšné redukci rozděleni do tří skupin – jedna cvičila, druhá byla kontrolní a třetí byla zařazena do programu na udržení hmotnosti (s příjmem energie zhruba 1 500 kcal/den). Z grafu je jasně vidět, že pokud fáze udržování hmotnosti nenastane, hmotnost se vrací zpátky k původním hodnotám.

Program Cambridge Weight Plan řeší jak redukci hmotnosti, tak její stabilizaci (ve studiích je často uváděna jako FR – food reintroduction) a udržení hmotnosti (ve studiích často jako WM – weight-loss management). Uvedené grafy lze využít i pro vysvětlení fází, jedná se o nezávislé studie.

Zdroje:

  1. Bliddal, H. et al. (2011) Weight loss as treatment for knee osteoarthritis symptoms in obese patients: 1-year results from a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 70: 1798 – 803. doi: 10.1136/ard.2010.142018.
  2. Franz, M. J. et al. (2007) Weight-loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trials with a minimum 1-year follow-up. Journal of the American Dietetic Association 107: 1755 – 67. doi: 10.1016/j.jada.2007.07.017.
  3. Lean, M. E. J. et al. (2017) Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): An open-label, cluster-randomised trial. The Lancet 391: 541 – 551. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33102-1.
  4. Lean, M. E. J. et al. (2019) Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology 7: 344 – 355. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30068-3.

Autor: Ing. Lukáš Vrána

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Podcast Maminka: Hubnutí po porodu

Read more...

03.10.2023

Nový ročník Buď fit 2023

Read more...

05.04.2023

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515