Cukrovka 2. typu je v řadě případů onemocnění, kterého se můžeme zbavit!

Cukrovka je v ČR poměrně problematickým onemocněním. Počet diabetiků stoupá(4) i přes úsilí lékařů a doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) ohledně stravování. Přesto v posledních několika letech vidíme pro některé světlo na konci tunelu. To, co bylo před lety absolutně nemyslitelné říkat, je dnes potvrzeno řadou studií(3)(9)(10) – cukrovka 2. typu (dále DM2 – diabetes mellitus 2. typu) je v celé řadě případů onemocnění, kterého se můžeme zbavit.

LED a VLED

Jedním z hlavních společných znaků studií, které se zabývají remisí DM2, je úbytek hmotnosti. Existuje i velké množství postupů (rostlinná strava, LC strava, LED…), které byly v rámci dalších studií použity(8)(11). Efektivní redukce hmotnosti je možné dosáhnout pomocí LED (low-energy diet, nízkoenergetická dieta) a VLED(5) (low energy diet, very low energy diet). Jedná se o postupy, které využívají velmi nízkého příjmu energie, konkrétně VLED 200 – 800 kcal / den a LED 800 – 1 500 kcal / den. Použití VLED je u doby nad tři týdny i u zdravého člověka možné vždy jen s pomocí lékaře, u nemocného člověka je nutný dozor lékaře vždy. Pro široké nasazení tedy není tento způsob vhodný. Jako možná alternativa se ukazují LED(10).

Neprobábané prostředí

Pro většinu nutričních terapeutů a výživových poradců se stále jedná o neprobádané prostředí, protože i zde existuje celá řada zdravotních omezení – týká se to určitých chorob, celé řady probíhajících léčebných postupů anebo i některých léků. Velké množství těchto faktorů přímo vylučuje použití LED, protože může dojít k poškození zdravotního stavu klienta. Uvedené postupy by měl provádět pouze specialista seznámený s problematikou, nejlépe na základě postupů schválených lékařem. Z tohoto důvodu většina nutričních terapeutů a výživových poradců považuje za spodní limit úroveň BMR (bazální metabolismus). Jedná se o hranici bezpečnou, nicméně mnohem méně efektivní.

LED podrobněji

Poměrně zajímavou oblastí pak tvoří postupy založené na takzvané formula LED. Výraz se poměrně těžko překládá, chápat jej můžeme jako nízkoenergetický redukční postup založený na speciálních potravinách (většinou standardizované sušené práškové směsi a potraviny, která se konzumují ve formě koktejlů, polévek, tyčinek, jídel a podobně). Překlad navíc zhoršuje i aktuálně platný (v roce 2020) legislativní rámec platný – ve stávající legislativě nejsou definovány MRP (meal replacement product – náhrada stravy). Tato skupina výrobků byla v ČR definována ve vyhlášce 54/2004 Sb., bohužel zrušení nadřazené směrnice EU a absence novelizace tuto kategorii dočasně zrušily (změna se očekává v rozmezí let 2021 – 2022).

Studie

Postupy založené na bázi formula LED se ve vztahu k remisi DM2 ukázaly jako vysoce efektivní. Jednou ze studií, které daný postup využily a ověřily, byla studie DiRECT(9)(10). Výsledky po 12 a 24 měsících již byly prezentovány, očekávají se výsledky po 36 měsících. Remisi DM2 po 24 měsících udrželo 70 % zúčastněných, kteří zhubli více než 15 kg, a 60 % účastníků, kteří zhubli 10 – 15 kg. Celkově se jednalo o 35,6 % všech účastníků studie. Studie DiRECT tedy prokázala, že změnou hmotnosti lze u vybrané skupiny pacientů neléčených inzulínem dosáhnout remise cukrovky 2. typu. Do studie ale nebyli zahrnuti pacienti, kteří užívali inzulin.

DiRECT

Na tuto skupinu se zaměřila jiná studie, jejíž výsledky byly prezentovány 28. 1. 2020(2). Tato práce navazuje na studii DiRECT. Cílem bylo porovnat účinnost formula LED / nízkoenergetické diety za použití speciálních produktů (TDR) a běžné redukce hmotnosti. Skupina užívající speciální produkty v rámci nízkoenergetického redukčního programu zaznamenala významnou redukci hmotnosti ve srovnání se standardní dietetickou péčí (9,8 kg vs. 5,6 kg) a změnu užívání inzulinu (39,4 % vs. 5,6 % přestalo užívat inzulin). Došlo také ke zlepšení kvality života.

Výsledky prokázaly, že nízkoenergetické redukční programy se speciálními produkty jsou efektivním řešením pro pacienty s dlouhodobou DM2 léčenou inzulinem.

Studie v rámci České republiky

V rámci ČR je aktuálně (duben 2020) zpracovávána menší studie v rámci diplomové práce pod vedením MUDr. Hany Krejčí, Ph.D., která zkoumá pacienty s DM2 a použití formula LED a LC (low carb) stravy. Obecně lze vyvodit závěr, že použití formula LED může být na základě uvedených studií účinnou alternativou k běžné léčbě DM2.

Závěr

Na závěr si dovolím i osobní radu pro pacienty s DM2. I když se to řadě z vás asi nebude líbit, odpovědnost za další vývoj tohoto onemocnění máte převším vy sami. Pokud chcete svoji cukrovku opravdu řešit, zkuste se obrátit na poradce Cambridge Weight Plan. Ve spolupráci s vaším lékařem vám může velmi pomoci. Proč se nebojím toto tvrdit? Důvodem je klinické ověření produktů a aplikace obdobného redukčního postupu – produkty CWP byly použity právě ve zmiňovaných studiích(2)(9)(10).

Postup redukce byl pak ověřen opět za použití produktů CWP ve studiích DROPLET(1) a PREVIEW(6). Všechny tyto práce jsou veřejně dostupné, take jejich výsledky si můžete sami ověřit. Proto si dovolím tvrdit, že cukrovka 2. typu je v řadě případů onemocnění, kterého se můžeme zbavit!

Podrobné informace o programu Cambridge Weight Plan včetně výsledků lékařské studie DROPLET v přehledné formě najdete na stránce o Cambridge Weight Plan. Svého poradce si pak můžete s ohledem na své bydliště a další preference vybrat z přehledu poradenských center CWP. Programu Cambridge Weight Plan se věnuji i na svém blogu.

Zdroje:

 1. Astbury, N. M. et al. (2018) Doctor Referral of Overweight People to Low Energy total diet replacement Treatment (DROPLET): Pragmatic randomised controlled trial. British Medical Journal 362: k3760 (1 – 10). doi: 10.1136/bmj.k3760. Plná elektronická verze článku (PDF).
 2. Brown, A. et al. (2020) Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: A randomized trial. BMJ Open Diabetes Research and Care 8: e001012 (1 – 10). doi: 10.1136/bmjdrc-2019-001012. Plná elektronická verze článku (PDF).
 3. Bliddal, H. et al. (2011) Weight loss as treatment for knee osteoarthritis symptoms in obese patients: 1-year results from a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 70: 1798 – 803. doi: 10.1136/ard.2010.142018.
 4. Data o diabetu v ČR [on-line]. URL: http://diabetickaasociace.cz/co-je-diabetes/data-o-diabetu-v-cr/ (9. 4. 2020).
 5. Franz, M. J. et al. (2007) Weight-loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trials with a minimum 1-year follow-up. Journal of the American Dietetic Association 107: 1755 – 67. doi: 10.1016/j.jada.2007.07.017.
 6. Christensen, P. et al. (2018) Men and women respond differently to rapid weight loss: Metabolic outcomes of a multi-centre intervention study after a low-energy diet in 2500 overweight, individuals with pre-diabetes (PREVIEW). Diabetes, Obesity and Metabolism 20: 2 840 – 2 851. doi: 10.1111/dom.13466. Plná elektronická verze článku (PDF).
 7. Krejčí, H., Vyjídák, J., Kohutiar, M. (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus. Vnitřní lékařství 64: 742 – 752.
 8. Kosinski, C., Jornayvaz, F. R. (2017) Effects of Ketogenic Diets on Cardiovascular Risk Factors: Evidence from Animal and Human Studies. Nutrients 9: 517 (1 – 16). doi: 10.3390/nu9050517. Plná elektronická verze článku (PDF).
 9. Lean, M. E. J. et al. (2017) Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): An open-label, cluster-randomised trial. The Lancet 391: 541 – 551. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33102-1.
 10. Lean, M. E. J. et al. (2019) Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology 7: 344 – 355. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30068-3.
 11. van Zuuren, E. J. et al. (2018) Effects of low-carbohydrate- compared with low-fat-diet interventions on metabolic control in people with type 2 diabetes: A systematic review including GRADE assessments. The American Journal of Clinical Nutrition 108: 300 – 331. doi: 10.1093/ajcn/nqy096. Plná elektronická verze článku (PDF).

Autor: Ing. Lukáš Vrána

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Podcast Maminka: Hubnutí po porodu

Read more...

03.10.2023

Nový ročník Buď fit 2023

Read more...

05.04.2023

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515