Šíření obezity v rámci velké sociální sítě v průběhu 32 let

Nadváha a obezita je stále na vzestupu a postihuje všechny věkové skupiny včetně dětí. Na jednu stranu máme k dispozici informace, redukční programy a trenéry, na straně druhé roste nabídka nekvalitních potravin, sladkostí a zábavy před obrazovkou. Situace kolem Covid19, kterou zažíváme v posledním roce, celkově situaci také neprospívá. V dnešním článku se podíváme na šíření obezity v rámci velké sociální sítě v průběhu 32 let.

Dříve jsme neměli celou řadu vymožeností, lidé ale trávili více času pohybem venku a z hlediska nadbytečných kilogramů byl svět lepším místem. Možná si kladete otázku, čím to je…. a odpověď je jednoduchá – pokud na to přijdete, tak patrně získáte Nobelovu cenu. Lidé nefungují jako stroje a zásadním parametrem je i sociální rovina – nejen vlastní motivace, ale i přejímání návyků okolí. Stačí se jen podívat na procento pravděpodobnosti obezity u dětí, kteří mají obézní rodiče. To, že za vším nestojí často zmiňovaná genetika, jsme si již ukázali v nedávno zveřejněném článku o studii, která se tímto zabývala.

Jeden z vlivů, který má vliv na obezitu, je i naše okolí. Mít obézní sociální kontakty může změnit toleranci člověka k tomu, že je obézní, nebo to může ovlivnit jeho přijetí konkrétního chování (např. kouření, stravovací návyky a cvičení). Dokonce může dojít ke stimulaci oblastí mozku, které odpovídají činnostem, jako je konzumace jídla, pokud jsou tyto činnosti pozorovány u jiných.

 

Stručný popis studie

Studie, která zkoumala rozšíření obezity v velké sociální skupině, zahrnula 12 067 lidí a pozorovala je po dobu 32 let. Byla zkoumána celá řada aspektů šíření obezity, například pozorování vztahu mezi přírůstkem hmotnosti jedné osoby a přírůstkem hmotnosti mezi jejími sociálními kontakty, závislostí této asociace na povaze sociální vazby (např. vazby mezi různými přáteli, sourozenci, manželi a sousedy) a vliv pohlaví, kouření a vzdálenost mezi kontakty v sociální síti.

Studie měla několik fází, sledovali se i potomci a navazovala na předchozí podobnou studii z roku 1948. Byla zahájena v roce 1971 a zahrnovala celkem 12 067 lidí v rámci 3 kohort (zahrnovaly se postupně jednotlivé generace). Obezita byla ve studii definována jako BMI 30 a více. Celá síť byla graficky zpracována a zobrazena za použití speciálního programu.

 

Výsledky

Výsledků bylo celá řada, bylo možné pozorovat několik zajímavých souvislostí. Pokud se například partner ve vztahu stal obézním, šance, že se i druhý partner stane obézním vzrostla o 57%. Byl prokázán i vliv sociální vazby – riziko obezity vzrostlo dokonce o 171%, pokud se obézními stali velmi blízcí přátelé. Vliv byl zaznamenán i v rovině pohlaví. Pokud byli přátelé stejného pohlaví, rostlo riziko obezity o 71%. Pokud měli pohlaví různá, tento vliv přátelství na obezitu nebyl významný. Při rozlišování pohlaví, muži měli 100% vyšší riziko obezity, pokud se jejich přítel (muž) stal obézním, v případě přátelství mezi ženami bylo toto riziko pouze 38%. V případě dospělých sourozenců rostlo riziko o 40%.

Síť – popis uzlů a vazeb

popis uzlů a vazeb

Největší propojená součást sociální sítě v rámci studie.

Každý kruh (uzel) představuje jednu osobu v datové sadě. V této dílčí složce sociální sítě je 2200 osob. Kruhy s červenými okraji označují ženy a kruhy s modrými okraji označují muže. Velikost každého kruhu je úměrná indexu tělesné hmotnosti dané osoby. Vnitřní barva kruhů označuje stav obezity osoby: žlutá označuje obézní osobu (index tělesné hmotnosti, ≥30) a zelená označuje neobézní osobu. Barvy vazeb mezi uzly označují vztah mezi nimi: fialová označuje přátelství nebo manželský svazek a oranžová označuje rodinné vazby.

Shrnutí a doporučení

Šíření obezity v sociálních sítích se jeví jako faktor epidemie obezity. Význam sociálního vlivu však také naznačuje, že je možné využít stejnou sílu ke zpomalení šíření obezity. Je možné využít síťové jevy k šíření pozitivního zdravotního chování, protože vnímání vlastního rizika nemoci lidmi může záviset na lidech v okolí. V průběhu výzkumu bylo pozorováno vytváření clusterů v síti, a to jak obézních, tak neobézních lidí.

nárůst obezity

Nárůst obezity v síti v jednotlivých letech

 

Programy odvykání kouření a alkoholu a intervence při hubnutí, které poskytují vzájemnou podporu (mění sociální síť člověka), jsou úspěšnější než ti, kteří tuto podporu nemají. Dá se předpokládat, že zlepšení zdraví u jedné osoby by se mohlo rozšířit i na ostatní. Pozorování, že lidé jsou začleněni do jisté sociální sítě, naznačuje, že špatné i dobré chování se může šířit v celé řadě sociálních vazeb. To zdůrazňuje nutnost přistupovat k obezitě nejen jako klinickému problému, ale také jako problému veřejného zdraví.

Co si z této studie vzít do svojí praxe? Snažte se dostat mezi lidi, kteří dosáhli cílů, po kterých toužíte. Ať se již chcete naučit nějakému sportu, nebo třeba pohybovou aktivitu zpravidelnit, je dobré se k někomu přidat a mít svého parťáka. Platí to i v případě hubnutí – ve dvou se to lépe táhne a spolu dáte kila snadněji dolů. A pokud se vzájemně podpoříte ve větší skupině, bude to ještě snadnější.

Zdroj:

N Engl J Med 2007; 357:370-379
DOI: 10.1056/NEJMsa066082

 

Oblasti výživy a suplementace se věnuji přibližně 12 let. Jsem spolumajitelem firmy WeFood Nutrition, která vyrábí, ale především sama vyvíjí doplňky stravy. Své zkušenosti s redukční výživou využívám v rámci Programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, kde působím jako školitel nových poradců. Zároveň jsem spolumajitelem jedné z poboček. Vedle těchto činností se nyní věnuji založení Asociace pro funkční potravinu, která bude mít za úkol předávat veřejnosti aktuální informace o výživě, vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků, a také vytvářet mediální zázemí pro odborníky z praxe a lékaře.

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Podcast Maminka: Hubnutí po porodu

Read more...

03.10.2023

Nový ročník Buď fit 2023

Read more...

05.04.2023

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515