Studie DROPLET – update po 3 letech

Redukce hmotnosti pomocí speciálních produktů (dále MRP* – meal replacement product) je poměrně dost diskutovaným tématem. Řada lidí tento postup odsuzuje jako nepotřebný, jiní jej vidí jako šanci na získání adekvátní hmotnosti. Pokud si odmyslíme osobní preference každého, data ze studií nám říkají, že se jedná o validní způsob redukce hmotnosti jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska.

Studií na toto téma byla zveřejněna celá řada a o většině z nich jsem pravidelné čtenáře informoval. Konkrétně můžeme jmenovat: DROPLET (Astbury 2018), DiRECT (Lean 2017), DIADEM-I (Taheri 2020), OPTIWIN (Ard 2019), PREVIEW (Christensen 2018) a (Brown 2020). Společným znakem těchto studií bylo použití MRP. Studie používaly na počátku rapidní redukci hmotnosti a ve srovnání s běžnými postupy měly lepší výsledky v horizontu 1 roku. Přesto chyběly poznatky z delšího období (možná s výjimkou studie DiRECT, kde byly zveřejněny 2 leté výsledky).

DROPLET

Studie DROPLET se už v minulosti zaměřila na porovnání efektivity redukce hmotnosti mezi účastníky po 1 roce, kteří buď absolvovali program pomocí MRP (úbytek po 1 roce v průměru -10,7kg) nebo pomocí standardní péče (-3,1kg)(primární cíle studie). První skupina redukovala hmotnost pomocí MRP po dobu 8 týdnů, po které následovalo opětovné zavedení jídla po dobu 4 týdnů. Podpora pomocí poradenství byla poskytována týdně po dobu 8 týdnů, dvoutýdenně po dobu dalších 4 týdnů, poté měsíčně po dobu 3 měsíců, a poté již nebyla poskytována. Skupina se standardní péčí obdržela dietní rady a podporu ve formě poradenství od praktické (nutriční) sestry po dobu až 3 měsíců.

Více napoví následující infografika (výsledky po 1 roce):

Droplet

Účastníci studie byli dále monitorování a i když z každé skupiny určité procento ze studie vystoupilo, bylo vyloučeno, případně nedalo souhlas s poskytnutím dat pro účely studie, po 3 letech bylo možné vyhodnotit 96 účastníků ze skupiny používající MRP a 83 účastníků, kterým byla poskytnuta standardní péče.

Konkrétně byly počty účastníků celé studie DROPLET následující:

 • 6 z 278 randomizovaných účastníků odvolalo svůj souhlas s poskytnutím dat pro účely studie (zbylo 272 účastníků).
 • Po 3 letech sledování byly shromážděny výsledky od 179 (66%) účastníků; 96 (72%) z MRP větve a 83 (62%) ze skupiny se standardní péčí.
 • Tělesná hmotnost byla objektivně měřena u 90 (94%) a 78 (94%) účastníků (MRP a standardní péče), zbylých 11 účastníků (6%) poskytlo výstupy na základě vlastního měření hmotnosti.
 • Většina účastníků byla ve středním věku, 55% byly ženy a 90% byli běloši (Britové).
 • Průměrný výchozí BMI byl 36,8 kg / m2.
 • U 20 % byla na vstupu do studie diagnostikována cukrovka 2. typu.
 • 25 % mělo na vstupu do studie hypertenzi.

 

Po 3 letech byly výsledky následující (primární výstupy):

Sekundární výstupy

Studie sledovala i některé sekundární výstupy, ale nebyly zaznamenány rozdíly mezi oběma skupinami. Jednalo se zejména o HbA1c a LDL cholesterol. Jak systolický, tak diastolický krevní tlak byl nižší ve skupině s MRP, ačkoli rozdíl mezi skupinami nebyl významný pro systolický krevní tlak. Nebyl prokázán rozdíl v změně skóre QRISK2 (riziko kardiovaskulárních chorob používané v UK) mezi skupinami.

V obou skupinách se zlepšil i index kvality života. Obě skupiny také reportovaly pokusy o snížení hmotnosti 4 týdny před pravidelným měřením.

Zpětné nabírání hmotnosti

Z grafu výše je patrné, že obě skupiny účastníků se pomalu vrací k původní hmotnosti. I když je nárůst mírně rychlejší u skupiny s MRP, je výsledek redukce hmotnosti i po 3 letech stále ve prospěch této skupiny. Skupina s MRP měla po 3 letech hmotnost v průměru o 6 kg nižší než na počátku a výsledek tak byl o 3 kg lepší než skupina s běžnou péčí. Studie byla plánována původně jako 1 letá, rozhodnutí změřit účastníky po 3 letech bylo vydáno až později. Tento fakt měl vliv na téměř nulový kontakt mezi výzkumníky a účastníky v rozmezí 1 až 3 let. Toto se promítlo i na faktu, že přibližně 1/3 původních účastníků studie nebyla zahrnuta do 3 letých výsledků.

Predikce

Je možné uvažovat, že hmotnosti obou skupin (MRP a běžná péče) se budou dále zvyšovat. Do odhadu můžeme zahrnou i data ze studie DiRECT, která měla obdobně postavené větve.

Absolutní změny hmotnosti a odhadovaných trajektorií spojených s aplikací MRP v klinických studiích DROPLET a DiRECT.

Předpokládané nárůsty hmotnosti jsou lineární, přímky jsou založeny na 2 letých datech ze studie DiRECT a 3 letých výsledcích ze studie DROPLET.

Pár poznámek na konec

Grafy nárůstu hmotnosti mohou nahrávat všem, kteří tvrdí, že rychlý úbytek hmotnosti vede k jejímu rychlému nárůstu zpět na původní hodnotu (a podle tvrzení někdy ještě více). Toto se ani po 3 letech neprojevilo, a i když měli účastníci v MRP větvi rychlejší úbytky a poté i rychlejší nárůsty, výsledek po 3 letech ukazuje, že výsledná hmotnost je nižší právě ve skupině s MRP.

Experimentální studie

Navíc experimentální studie (Purcell 2014), která testovala tuto hypotézu, nezjistila žádný rozdíl v rychlosti znovu nabírání hmotnosti po 15% redukci dosažené buď pomocí MRP nebo standardního behaviorálního programu s mírnějším energetickým omezení po delší dobu. Na základě zjištění lze konstatovat, že rychlost nárůstu hmotnosti odpovídá velikosti redukce.

Studie přinesla i řadu otázek, které bude třeba vyřešit v budoucnosti – například nutnost dlouhodobé podpory, finanční aspekt z hlediska kardiovaskulárního zdraví aj. V oblasti cukrovky (DM2) existuje celá řada důkazů, že redukce hmotnosti vede ke zlepšení zdravotního stavu, remisi (několik desítek procent účastníků), vysazení léků, případně i inzulinu.

Takže pokud shrneme vše do pár jednoduchých poznámek:

 • Redukce hmotnosti pomocí MRP (formula LED) je efektivním a ověřeným způsobem.
 • Neexistuje důkaz, že by rychlá redukce zapříčinila rychlý nárůst.
 • Zpětné nabírání hmotnosti je společným znakem obou skupin.
 • V budoucnu je nutné se zaměřit více na způsoby udržení hmotnosti, i když jiné studie (o některých jsem také psal) možnosti naznačují (LC strava).
 • Z hlediska efektivity vidíme větší úbytky u skupiny s MRP, každý člověk je ale individuální a má jiné preference.
Pozn.: *MRP – ve studii se používá název TDR – Total Diet Replacement. V EU tento název značí celodenní náhradu stravy, která má jinou legislativní definici. MRP je Meal Replacement Product a značí produkty, kterými lze nahradit jedno, nebo více hlavních jídel. Ve výsledku mohou být jednotlivé porce složením naprosto identické, liší se jen notifikací a možných vyjádření.

 

Zdroje:

 1. Astbury NM, Aveyard P, Nickless A, Hood K, Corfield K, Lowe R, et al. Doctor Referral of Overweight People to Low Energy total diet replacement Treatment (DROPLET): pragmatic randomised controlled trial. BMJ. 2018;362:k3760.
 2. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an openlabel,cluster-randomised trial. Lancet. 2017;391:541–51.
 1. Taheri S, Zaghloul H, Chagoury O, Elhadad S, Ahmed SH, El Khatib N, et al. Effect of intensive lifestyle intervention on bodyweight and glycaemia in early type 2 diabetes (DIADEM-I): an open-label, parallel-group, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8:477–89.
 2. Ard JD, Lewis KH, Rothberg A, Auriemma A, Coburn SL, Cohen SS, et al. Effectiveness of a Total Meal Replacement Program (OPTIFAST Program) on Weight Loss: results from the OPTIWIN Study. Obesity (Silver Spring). 2019;27:22–9.
 3. Christensen P, Meinert Larsen T, Westerterp-Plantenga M, Macdonald I, Martinez JA, Handjiev S, et al. Men and women respond differently to rapid weight loss: Metabolic outcomes of a multi-centre intervention study after a low-energy diet in 2500 overweight, individuals with pre-diabetes (PREVIEW). Diabetes Obes Metab. 2018;20:2840–51.
 4. Brown A, Dornhorst A, McGowan B, Omar O, Leeds AR, Taheri S, et al. Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: a randomized trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8.:e001012.
 5. Purcell K, Sumithran P, Prendergast LA, Bouniu CJ, Delbridge E, Proietto J. The effect of rate of weight loss on long-term weight management: a randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:954–62.
 6. Nerys M. Astbury, Rhiannon M. Edwards1, Fitsum Ghebretinsea, Milensu Shanyinde, Jill Mollison, Paul Aveyard and Susan A. Jebb: Extended follow-up of a short total diet replacement programme: results of the Doctor Referral of Overweight People to Low Energy total diet replacement Treatment (DROPLET) randomised controlled trial at 3 years; International Journal of Obesity (2021)

 

 

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Podcast Maminka: Hubnutí po porodu

Read more...

03.10.2023

Nový ročník Buď fit 2023

Read more...

05.04.2023

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515