14.11. Světový den diabetu – jaký je účinný způsob remise?

14. listopadu si každoročně celý svět připomíná Den diabetu a upozorňuje jak na rizika, která s tímto onemocněním souvisí, tak i na jeho možnou prevenci a zdravý životní styl.

Cukrovka druhého typu (dále DM2) patří k onemocněním, které má celosvětově rostoucí tendence. Rychlost, s jakou se počet lidí trpících touto chorobou zvyšuje, je rozdílná v rámci různých regionů. Může za to nejen odlišný přístup ke stravě, ale i lokální znalosti a úroveň lékařské péče. Léčba diabetes druhého typu většinou zahrnuje různé typy medikace, dietní opatření, chirurgické zákroky nebo i v pokročilých fázích aplikaci inzulinu. Ze studií z posledních několika let ale vyplývá i další, pro mnoho lidí jednodušší a dostupnější řešení.

Data ve světě

  1. Celosvětový odhad je 51% zvýšení do roku 2045.
  2. V rámci Evropy je odhadováno 15% zvýšení do roku 2045.

Diabetes worldwide

3. Jeden z 5 lidí starších 65 let má diabetes.

Vývoj v ČR – zajímavá data

  • V roce 2018 byl DM zaznamenán u více než 1 milionu osob (504,7 tisíc mužů a 513,6 tisíc žen), z čehož 760 tisíc osob bylo léčeno antidiabetiky.
  • V průběhu roku 2018 zemřelo 37 522 osob s diabetickým onemocněním, z toho 4 280 osob zemřelo v důsledku diabetu.  (ZDROJ: ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA ČR 2018)
  • „Jsou odhady, že v roce 2030 bude v České republice kolem jednoho a čtvrt milionu diabetiků nebo i více“.                                                                                                předseda České diabetologické společnosti Jan Škrha
  • Předpokládá se, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována.
  • Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta s diabetem se blíží k 26 tisícům Kč.
  • Za celou ČR se jedná o přibližně 20 miliard Kč, což představuje 10 % ročních zdravotních výdajů.

Vysoce účinný způsob remise DM2 – to je Program The 1:1 Diet

Co je Diabetes Mellitus?

Jedná se o chronické metabolické onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. Existuje celá řada typů, společným projevem je hyperglykemie vzniklá v důsledku absolutního či relativního nedostatku inzulinu. Toto onemocnění má dlouhodobě zaznamenáván výrazný a setrvalý nárůst. hlavní příčina – životní styl populace ekonomicky rozvinutých zemí (nadměrný energetický příjem, snížená fyzická aktivita)(DM2); dále autoimunita a genetika.

Srovnání studií a dietních přístupů

V červenci 2021 se setkala skupina specializovaných dietologů a lékařů za podpory britského dietetického úřadu (British Dietetic Association) a nejvyšší charitativní organizace pro diabetiky (Diabetes UK). Tato skupina odborníků přezkoumala více než 90 publikovaných studií o nejlepších dietních přístupech vedoucích k remisi diabetu. Vy výsledku skupina dospěla k závěru, že z hlediska remise diabetu fungují specializované potraviny nahrazující jídlo nejméně dvakrát lépe než jiná dietní opatření.

The 1:1 Diet a studie DiRECT

Není překvapením, že hlavní pozornost tohoto přehledu byly zaměřeny na výsledky přelomové studie DiRECT, která používala produkty dodávané společností The 1:1 Diet . Byla založena na druhu podpory, kterou komplexní program poskytuje. Zmínili také dvě další klíčové studie týkající se diabetu, které The 1:1 Diet podpořil produkty.

  • DIADEM-1 – který popsali jako „vysoce účinný“.
  • Další studii publikovanou v BMJ (bmj.com – British Medical Journal), která prokázala podstatné zlepšení u závažnějších diabetiků. Tato studie naznačila, že jednou z nejvhodnějších diet při DM2 je LED (low energy diet – nízkoenergetická dieta) za použití speciálních produktů, tzv. formula LED. Studie byla založena na produktech a programu The 1:1 Diet.

 

Studie DiRECT – co dalšího jsme zjistili?

Před několika lety se charitativní organizace Diabetes UK spojila s mezinárodně uznávanými vědci, aby navrhli studii, která by otestovala, zda může nízkoenergetická dieta založená na speciálních produktech (formula LED) pomoci k remisi diabetu. Společnost The 1:1 Diet poskytnula nejen produkty, i znalosti a rady ohledně individuálního vedení účastníků studie.

Výsledkem bylo uveřejnění studie DiRECT v roce 2017. Tato studie je široce uznávána jako studie, která změnila způsob, jakým lékaři přemýšleli o dietě a cukrovce.

V září 2021 byla uvedena následná studie navazující na DiRECT, ve které byly zveřejněny výsledky rozhovorů s účastníky studie před, během a poté, co zhubnuli a dostali se se do remise. Výsledky poskytují důležitý pohled na jejich zkušenosti v průběhu celého období, kdy se jim i výrazně zlepšilo jejich zdraví.

Klíčovým poznatkem z rozhovorů s účastníky bylo, že v průběhu formula LED byla vyžadována zvýšená individuální podpora výživových poradců (jeden na jednoho), stejně tak v období, kdy účastníci začali přecházet na běžnou stravu. Dále účastníci uvedli, že následování pravidel formula LED bylo jednodušší, než předpokládali.

Vědci uvedli, že „Rychlý úbytek hmotnosti a změny markerů diabetu poskytovaly průběžnou motivaci“. Také sdělili, že podpora, které se účastníkům dostávalo, a občasné návraty ke speciálním produktům, pomáhaly účastníkům s udržením snížené hmotnosti.

Po rozhovorech dále účastníci uvedli: ‚Intervence v rámci studie DiRECT byla přijatelná a pravidelnost, kontinuita a individuální přizpůsobení behaviorální podpory byly zásadní pro její implementaci v primární péči.‘ Účastníci dále poznamenali ‚potřebu flexibility‘.

V rámci Programu The 1:1 Diet se na tyto oblasti zaměřujeme. Kvalitní speciální produkty (formula LED) a pravidelná a flexibilní podpora. Tyto aspekty byly shledány jako nejúčinnější, a vedly k úspěchu studie DiRECT u diabetiků. Ve výsledku bylo následování programu jednodušší, než lidé čekali.

Zpráva Obezity Healthy Alliance (OHA)

(září 2021)

Nedávnou zprávu nazvanou „Turning the Tide: A 10-year Healthy Weight Strategy“ (volně přeloženo jako Otočení přílivu: 10letá strategie zdravé hmotnosti) zveřejnila Obesity Healthy Alliance. Koalice zahrnující Britskou dietetickou asociaci a Britskou lékařskou asociaci, která ovlivňuje vládní politiku snižování úrovně obezity.

Co zpráva uvádí?

„Analýza naznačuje, že zařazení velmi nízkoenergetické diety (VLED) do behaviorálního programu pro dospělé vede k většímu úbytku hmotnosti (10,3 kg) než samotný behaviorální program (6,4 kg). Aktuálně se v ČR zmíněné postupy řadí mezi LED (rozsah 800 – 1200 kcal/den) a konkrétně je označujeme jako formula LED (LED za použití speciálních produktů nahrazujících běžnou stravu).

„Důkazy ukazují, že program na regulaci hmotnosti, který zahrnuje nízkoenergetickou dietu přibližně 850 nebo 810 kcal/den s použitím speciálních produktů nahrazujících běžné jídlo, vede k významnému úbytku hmotnosti a remisi diabetu u některých dospělých s diabetem 2. typu, kteří trpí obezitou a nadváhou.“

Zpráva zejména odkazuje na studie, ve kterých se podílela společnost The 1:1 Diet. Studie, do kterých byly dodávány produkty a které byly založeny na typu programu a podpory, které jsou používány v rámci Programu The 1:1 Diet. Jednalo se konkrétně o studie DiRECT, DROPLET a DIADEM-1.

 

Sdílejte článek:

Zanechte komentář:

Vaše jméno:
Web:
E-mail:
Zpráva:

Nejnovější články:

Je obezita volba?

Read more...

12.02.2023

Bramborový salát bez majolky a ryba bez smažení

Read more...

21.12.2022

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2022

Read more...

29.11.2022

14.11. Světový den diabetu

Read more...

14.11.2022

Proběhla Celostátní konference obezitologie a bariatrie 2022

Read more...

08.11.2022

© 2022 – WeFit 4U, s. r. o., Třeboradická 1070/37, 182 00 Praha 8-Kobylisy, IČ: 09050515